Kallelse årsmöte

Alla medlemmar i SUIF kallas till årsmöte tisdagen den 17 december kl. 18.30 i SUIFs lägerboende på Kungsgatan.

KALLELSE

Sedvanliga mötesförhandlingar! Handlingar finns för avhämtning på kansliet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018-19

Väl mött!

SUIF styrelsen