Förtydligande träningshall

Endast medlemmar!

SUIF försöker hålla igång träningsmöjligheterna för sina medlemmar i träningshallen så länge vi får och att spelarna följer de restriktioner och rekommendationer som finns uppsatta i hallen. Vi vill vara tydliga med att under rådande omständigheter är det endast SUIF-medlemmar och spelare som tillhör någon av träningsgrupperna som har möjligheten att vistas i hallen.