Preliminärt TÄVLINGSPROGRAM för SUIF-are

Egna tävlingsarrangemang 

6-8 augusti Rikstian

23-24 oktober Regionsfinal Riks Top12  INBJUDAN

22-24 april 2022 Sweden Tour Hälsingebocken INBJUDAN